Cap de Súnion (Àtica)

Cap de Súnion (Àtica)
Súnion! T'evocaré de lluny amb un crit d'alegria, / tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent

dissabte, 19 de març de 2011

Carreté - Balsareny més de mil anys - 4


Balsareny més de mil anys (4/4)


PAU BRÒQUIL                      Segle divuit:
                                               Són barons els De Martín.
                                               Sempre guerres! No en sortim.
                                               Ara és l’onze de setembre
                                               del trist any de Felip Quint.

            (Llum centrada en la Coral)

CORAL                                  Peons del joc d’escacs d’Europa,
                                               qui més traeix es veu més fort.
                                               També pel sud, també pel nord.

                                               Jugant tothom amb les nostres vides,
                                               tots han guanyat, nosaltres hi hem perdut:
                                               també pel nord, també pel sud.

                                               Hem resistit al límit de la força,
                                               ho hem donat tot per salvar un estatut:
                                               perduts pel nord, perduts pel sud.

                                               Ara feien les paus i es partien Europa,
                                               oblidats de nosaltres en la nostra dissort:
                                               vençuts pel sud, venuts pel nord.

            (Plena llum. La Coral se’n va. El poble corre, esverat.
            Després, entra Home D: el coronel Palomino)

DONA 6 / HOME 1                Ai, ai!

DONA 4                                 Correu, correu a la plaça!

DONA 5                                 Ve el coronel Palomino!

HOME 3                                 Ha fet agafar els regidors!

HOME 1 / DONA 6                Ai, ai!  

HOME 2                                 El sometent ha rodejat el poble!

PAU BRÒQUIL                     Rendeix-te, Palomino!

HOME D                                Mai! Mai!
(PALOMINO)

POBLE 1-2-3-4-5-6               Ai, ai!

HOME D                                Abans calo foc al poble
(PALOMINO)                               amb tots els seus habitants!
                                               Dones i nens, a l’església!
                                               Cremeu el poble, soldats!

POBLE 1-2-3-4-5-6               Ai, ai!

HOME 1                                 Ara no, que no ens en sortirem!

             (Tothom corre, esvalotat, menys en Pau Bròquil. Home D se’n va)

 PAU BRÒQUIL                     No patiu: el sometent
                                               salvarà la nostra gent.

            (El poble torna a entrar, triomfant)

HOME 3                                 Palomino, presoner!

HOME 2                                 I sis-cents soldats també!

HOME 1                                 Visquen els sometents!

POBLE 1-2-3-4-5-6               Visca!

DONA 3                                 Felip Cinquè, aquí ens tens!

DONA 2                                 Quan no tenim armes,
                                               ens hi fem amb les dents!

DONA 1                                 També d’aquesta, en sortirem!

POBLE 1-2-3-4-5-6               Reeixirem!

            (Canvi de llums. En escena, Pau Bròquil i Home C: Roc Garcia.
             Llum sobre aquest)

PAU BRÒQUIL                     Roc Garcia de la Enzina,
                                              rector de Balsareny.
                                              Vaja! Un clergue de Castella
                                              que ens arriba de Gombreny?

HOME C                               Il·lustrat en altres terres,
(ROC GARCIA)                                  porto els aires del futur:
                                             gent de mena emprenedora,
                                             la del segle de les Llums.

                                             Savi, humanista, poeta,
                                             arquitecte i inventor,
                                             “endavant!” té per divisa
                                             aquest vostre ardit rector.

                                             Patriarca autoritari
                                             i agutzil del morro fort,
                                             poso pau on sento brega,
                                             on m’estimen poso el cor.

                                             D’un país vinc d’altra llengua,
                                             prò amb el cor ens entendrem:
                                             sóc pastor d’ovelles manses;
                                             si em sou xais, ja ens avindrem.

                                             Fer concòrdia i fer justícia
                                             m’és sagrada voluntat,
                                             i tothora em té a la vora
                                             l’home humil que és maltractat.

            (Plena llum. Entra el poble, i Dones A i B)

DONA 4                                 Un albat s’ha ofegat!

DONA 5                                 Ni un sol any sens negat?

DONA 6                                 Traïdor Llobregat!

HOME 1                                 Mala sort!

HOME 2                                                        Mala sort!

HOME 3                                 Passar el gual per anar a l’hort
                                               sempre ens és perill de mort!

HOME C                                Perquè l’aigua ha de dur vida,
(ROC GARCIA)                                   una idea m’ha acudit.
                                              Vilatans! Feu-me’n la crida,
                                              que us serà de bon profit.

                                              A la nova rectoria,
                                              les vesprades de l’estiu,
                                              dissenyant m’entretenia
                                              bastir un pont damunt del riu.

                                              Balsareny si en pes m’hi ajuda,
                                              entre tots l’aixecarem.
                                              La proposta és ben rebuda?
       
HOMES 1-2-3                       Mans a la feina!

DONES 4-5-6                                                           Ho farem!

PAU BRÒQUIL                     Un pont de sis ulls
                                              amb dues capelles.

DONA A                                Des de Vic fins a Cardona
                                              passaran per Balsareny,
                                              portant sal a tots els pobles,
                                              multitud de traginers.

DONA B                                Aquest pont que ens dóna vida
                                              i ens defensa de la mort,
                                              del rector En Roc Garcia
                                              servi sempre el bon record!

            (Entra Home D: Agutzil)

PAU BRÒQUIL                    Ve un agutzil de Manresa,
                                             vejam què vol.

HOME D                              Ens robeu aigua de la sèquia.
(AGUTZIL)

POBLE 1-2-3-4-5-6             La quèèèè?

PAU BRÒQUIL                   Vol dir la síquia!

POBLE 1-2-3-4-5-6             Aaah!

HOME D                              Els pagesos hi feu forats,
(AGUTZIL)                                          i això és un delicte:
                                             sereu castigats.

HOME C                              Hi reguen els seus horts,
(ROC GARCIA)                                  tota la vida s’ha fet!

HOME D                              És privat, no hi teniu dret.
(AGUTZIL)                                         Fer-hi forats va contra el fur del rei:     
                                             sereu multats, ho diu la llei.

HOME 1                               Què tantes galindaines!

HOME 2                                 Aneu al botavant!

HOME 3                                 Fotem-lo a dins la síquia,
                                               que se’n torni nedant!

 PAU BRÒQUIL                     No, que fotre-hi carnussos
                                               també té pena gran!

HOME C                                Poc a poc i bona lletra.
(ROC GARCIA)                                    Digueu-me, agutzil:
                                               ¿tindríem dret a l’aigua
                                               si l’aigua sobreeixís?

HOME D                                La llei ben clar ho prescriu.
(AGUTZIL)                                           (Aquest home no sap el que diu:
                                               l’aigua que sobreïx,
                                               pel rastellador va al riu!)        

HOME C                                (a l’Agutzil:) Torneu-vos a Manresa
(ROC GARCIA)                                   en nom de Déu. (als homes:) Anem:
                                              tapeu els orificis.
                                               Mai més no hi tornarem.

            (L’Home D se’n va. Entra la Coral i el Solista que fa de Roc Garcia)

HOME 1                                 Com ho farem?

HOME 2                                 Els horts, no els regarem?

HOME 3                                 La síquia no vessa!

HOME C                                Sí, si l’ajudem!
(ROC GARCIA)                                  

            (Llum sobre el Solista i la Coral)

SOLISTA                               Inventaré una eina
                                               que, xucla xuclant,
                                               traurà tota l’aigua
                                               que us pugui faltar.

                                               Farem que sobreïxi
                                               sense fer forats.
                                               La trompa és la trampa, ens
                                               traurà el gat del sac.

CORAL                                  Que duri la memòria
                                               d’un home tal com cal,
                                               que és savi quan judica
                                               i el cor té paternal.

                                               El pont, la rectoria,
                                               són obres de progrés:
                                               sou roc que duu a la faixa
                                               tot bon balsarenyès.

                                               Que duri la memòria
                                               perenne del rector,
                                               figura que a la història
                                               deixà un record pregon!

            (Canvi de llums. Pau Bròquil, el poble i la Coral segueixen en escena)

PAU BRÒQUIL                     Segle dinou.
                                              1808, la Guerra del Francès!
                                              Tot just comença el segle
                                               i altra volta la ballem.
                                               Joan Castellet, de la Junta de Defensa.
                      
             (Entra Home D, Joan Castellet)

HOME D                                Sometents de Santpedor,
(JOAN CASTELLET)                      de Sallent i d’Igualada,
                                              el francès arriba al Bruc:
                                              correu tots a Can Maçana!

                                              Valents del Corregiment,
                                              lliure gent de la comarca:
                                              greixeu fusell i trabuc,
                                              que al Bruc faran molta falta.

                                              Mobilitzi Balsareny
                                              quaranta-nou homes d’armes,
                                              quaranta-nou miquelets
                                              disposats a plantar cara.

                                              Sometent de Balsareny,
                                              el Comú us darà les armes,
                                              provisions i bestiar...
                                              la victòria és per nosaltres!

HOME 1                                No és que ens foti gaire gràcia.

HOME 2                                Però et pelen, si no hi vas!

HOME 3                                Si hi vas, pots pelar tu els altres...

TOTS 1-2-3                           Som-hi, no hi mancarem pas!
                                            
              (Llum centrada en la Coral)

CORAL                                  Cingleres del Bruc,
                                               combats de llegenda!
                                               Hi arrisca qui hi és
                                               la pell per la terra.

                                               Salvem Montserrat
                                               d’altives banderes:
                                               ressonin pels cims
                                               la gesta i la festa!

                                               La glòria és de molts,
                                               la nostra és modesta:
                                               anònims i ferms
                                               enmig de la gresca.

                                               El Bages guardem
                                               de la host forastera.
                                               Cingleres del Bruc,
                                               combats de llegenda!

                                               Cingleres del Bruc,
                                               que breu fou la treva!
                                               De pólvora i sang
                                               l’albada s’esqueixa.

                                               Salvem Montserrat
                                               d’altives banderes:
                                               ressonin pels cims
                                               la gesta i la festa!

                                               En joc, cara o creu,
                                               la sort de la guerra:
                                               de grat donarem
                                               la vida per vèncer.

                                               Qui sap si el destí
                                                signem de la terra.
                                               Cingleres del Bruc,
                                               combats de llegenda!

             (Plena llum. La Coral se’n va.
            En escena, Pau Bròquil, el poble, Dones A i B i Home D, ara Joan Sala)

PAU BRÒQUIL                     Balsareny és un dels primers pobles de Catalunya
                                              a proclamar la Constitució de Cadis.
                                              9 d’agost de 1812.

DONA A                                 Que repiquin les campanes!
                                               Tots a la plaça Major!

DONA B                                 Publiquem per tot el poble
                                               que tenim Constitució!

POBLE 1-2-3-4-5-6               Visca la Pepa!

PAU BRÒQUIL                     Anys 1813. Revolta antisenyorial.
                                              El poble arrenca els símbols de la baronia.
                                              Joan Sala, secretari del Comú.

HOME D                                Farem treure de la llinda
(JOAN SALA)                              de la porta del Comú
                                               els vestigis i les armes
                                               d’un poder que no és d’avui.

                                               Unes armes i unes forques
                                               que no han de penjar ningú;
                                               una estrella, una corona,
                                               un cor i un anyell vençuts.

                                               Llinda neta de l’oprobi
                                               que simbolitza l’escut!
                                               D’ara endavant, sigui el poble
                                               l’únic senyor del futur!

POBLE 1-2-3-4-5-6               Visca! Visca!

DONA 4                                 Lliures dels francesos
                                               i amb Constitució,
                                               el destí del poble
                                               somniem millor.

DONA 5                                 Sembla a l’abast nostre
                                               l’antiga il·lusió:
                                                pacífic i lliure
                                               guanyar un horitzó.

DONA 6                                 Entre tots ho assolirem!
                                               Ara sí que avançarem!

TOTS 1-2-3-4-5-6                  Reeixirem!

PAU BRÒQUIL                     Ai las, no us ho cregueu pas!

DONA A                                 La Pepa Coixa de Cadis
                                               quatre dies va durar!
                                               Ferran Setè desgoverna,
                                               i li dèiem “Desitjat”!

DONA B                                 La primera Carlinada
                                               gens no trigava a arribar.
                                               Balsareny, de nou, en setge:
                                               torna el pacte de la fam.

DONA A                                 Dalt del Serrat del Maurici
                                               un nou fortí van alçar:
                                               magra defensa d’un poble
                                               que el seu castell va cremar.

PAU BRÒQUIL                      Any 1835. La desamortització.
                                              Cremen castells i convents arreu de Catalunya.
                                               La gent de Balsareny calen foc al castell.

             (Llum vermellosa centrada sobre el poble exaltat)

HOME 1                                 Prou del jou de la noblesa!
                                               Al Castell, calem-hi foc!

DONA 4                                  Feudalisme d’altres segles,
                                               ara entoma, i massa poc!

HOME 2                                 Prou de delmes i gabelles!
                                               S’ha acabat, jugar aquell joc!

DONA 5                                 Prou mals usos que oprimien
                                               la senzilla gent de lloc!

HOME 3                                 Purificat per la flama,
                                               no en romangui dret ni un roc!

DONA 6                                 Ara ets signe d’un nou ordre;
                                               del vell, ni cendres hi ha enlloc.

DONA B                                 Encara és símbol, la torxa:
                                               nou segles, no els crema un foc.

DONA A                                 Ja puixança, adés sofrença,
                                               la història no hi mor tampoc.

            (Plena llum. Entra Home D, encara Joan Sala, però que després serà
             Ramon Gamisans. Després entrarà Home A, de comte d’Espanya)

PAU BRÒQUIL                     Nadal de 1835. La guerra és imminent.
                                              Joan Sala, ara batlle de Balsareny.

HOME D                                Cent deu homes som al poble
(JOAN SALA)                              tots a l’aguait dia i nit,
                                               per defensar la muralla
                                               si venia l’enemic.

                                               Mantenim vuit punts de guàrdia,
                                               patrullem tots els veïns,
                                               i la feina de la terra
                                               cal per força negligir.

                                               La por no ens guarda les vinyes,
                                               no ens sega l’ordi el carlí;
                                               les dones pasten misèria,
                                               roseguen fam nostres fills.

HOME 1                                 Tots a dintre les muralles!

DONA 4                                 Tanquem i barrem portals!

HOME 2                                 Lluitem, resistim a ultrança!

DONA 5                                 Tothom, fusells a la mà!

HOME 3                                 Que repiquin les campanes!
                                               Preparem-nos a lluitar!

DONA 6                                 La host del comte d’Espanya
                                              Balsareny vol assetjar.

            (Entra Home A, comte d’Espanya. Parla de lluny, altívol)

HOME A                                Balsareny, trista muralla,
(COMTE D’ESPANYA)                  tobes i fang!
                                               L’enrogirà aquesta tarda
                                               la vostra sang.

                                               Rendiu-vos, ximples pagesos,
                                               res no hi ha a fer;
                                               jo, Carles, comte d’Espanya,
                                               us mataré. 

            (Home A se’n va)
                                  
HOME D                                Vendrem cares nostres vides!
(RAMON GAMISANS)                    Ens farem forts al castell!
                                               Dos canons, vint-i-set homes
                                               i coratge! No cal més!

                                               Rebran quatre-centes baixes!
                                               A mort ens defensarem!
                                               Els de dintre les muralles
                                               també tiren de valent!

                                               Tres dies portem de setge
                                               i encara resistim ferm.
                                               Ja els Cristins veiem que arriben!
                                               Haurem salvat Balsareny!

DONA 4                                 D’aquesta, com tantes d’altres,
                                               també ens en sortirem!

POBLE 1-2-3-4-5-6               Reeixirem!

            (Canvi de llum. Continuen els mateixos en escena)

PAU BRÒQUIL                      Per fi, la pau!
                                               Som al segle dinou:
                                               Balsareny avença, es mou.

HOME 1                                 Amb la industrialització,
                                               s’obren fàbriques al Molí, Vilafruns,
                                               la Rabeia i Sant Esteve.

DONA 4                                 La fil·loxera destrueix moltes vinyes.
                                               El poble creix i ja no hi ha muralles.

HOME 2                                 Costa de creure,
                                               però hem fet pujar l’aigua del riu
                                               fins a les fonts del poble.

DONA 5                                 Arriba l’electricitat a Balsareny.

HOME 3                                 Balsareny s’organitza en entitats
                                               culturals i esportives:
                                               el Casino, el Centre, l’Orfeó, el Futbol, Palestra,
                                               els Bastoners, els Minyons de Muntanya...

DONA 6                                 Hi ha enfrontaments polítics
                                               entre dretes i esquerres;
                                               el Centre i el Casino; els Marconets...
                                               Vagues i locàuts al tèxtil.

PAU BRÒQUIL                      El 1931, la República; el 1932, l’Estatut...
                                               però el 1936, la Guerra Civil.

             (Llum centrada sobre el poble)

 HOME 1                                 Un altre cop torna el malson!
                                                Un altre cop cal anar al front!

DONA 4                                 A Balsareny,
                                               la guerra no ha fet perdre tot el seny:
                                               l’autoritat
                                               s’imposa a l’escamot incontrolat.

HOME 2                                 Un altre cop torna el malson!
                                               Un altre cop cal anar al front!

DONA 5                                 Tres anys sagnants
                                               escanyen l’ideal dels catalans.
                                               Silenci dur,
                                               la por, el dolor, el treball per al futur!

HOME 3                                 Un altre cop torna el malson!
                                               Un altre cop cal anar al front!

DONA 6                                 També el Castell
                                               rebrà la pau amb sang dintre el Tinell!
                                               Horror, horror:
                                               entre germans, la guerra és tot l’amor!

HOME 1                                 No acaba pas, aquest malson,
                                               ni pel que pot tornar del front.

POBLE 1-2-3-4-5-6                Però ens en sortirem!
                                               Reeixirem!

             (Plena llum)

 PAU BRÒQUIL                     Amb la postguerra, molt a poc a poc,
                                               al llarg d’anys llargs, pobres i foscos,
                                               el poble es va refent.

HOME 1                                 Es reprèn la festa dels Traginers
                                               i es recupera el Ball de la Faixa.
                                               Comença l’explotació de les mines de potassa.

DONA 4                                 Comencen els Pastorets a Sant Esteve;
                                               es funda l’Agrupament Escolta i la Coral.

HOME 2                                 Es construeix la Zona Esportiva als Ametllers,
                                               la Piscina, la Biblioteca...
                                               Es crea el Club d’Handbol, el Club Ciclista,
                                               la Societat de Caça i Pesca i Ocellaire,

DONA 5                                 Es crea el Col·legi Guillem.
                                               Es funda el Cercle Cultural.

HOME 3                                 Comença la Transició democràtica.
                                               Constitució espanyola. Estatut d’Autonomia.

DONA 6                                 Es funda la Unió Ciclista, el Club d’Escacs,
                                               el Casal d’Avis, el Futbol Sala, els Veterans,
                                               el Centre Excursionista...
                                               I els que ens deixem! Perdoneu!
                                               Tots plegats, fem història dia a dia.

            (Ha anat entrant la Coral)

PAU BRÒQUIL                      Balsareny viu en la seva història,
                                               en la seva terra i en la seva gent.
                                               El balsarenyenc més universal:
                                               Pere Casaldàliga,
                                               va ser candidat al premi Nobel de la Pau.

            (Llum centrada en la Coral)

CORAL                                  Prelat del Mato Grosso,
                                               dels febles torsimany,
                                               dels teus germans sotmesos
                                               als ídols de l’afany.

                                               Per crossa una paraula
                                               d’encesa veritat,
                                               Amèrica il·lumines
                                               d’un clam esperançat.

                                               Del pobre és l’evangeli,
                                               d’aquesta terra el cel,
                                               la sang d’un fill de l’home
                                               t’és saba i t’és arrel.

                                               Qui et vol en pur silenci,
                                               la veu dels sense veu?
                                               No ha de callar el profeta:
                                               la flama abrusa arreu.

                                               Lluitar és el teu calvari
                                               per la fraternitat,
                                               sembrant en selves d’odi
                                               llavors de llibertat.

                                               Amor i fe en els homes
                                               t’esqueixen els camins.
                                               Evoca ara el teu poble,
                                               tan lluny i tan endins.

            (La Coral es fa enrere de la llum, sense marxar d’escena.
            Entra Home C, Pere Casaldàliga)

HOME C                                Castell del meu record, bressol i via
(PERE CASALDÀLIGA)                       de més alts horitzons.
                                               Roca pairal dels meus neguits... Un dia
                                               em tornaràs la cendra i els petons?
                                               Castell de Balsareny,
                                               vora del riu atrafegat
                                               i a mig camí del mar i la frontera!
                                               Arrel de pedra del meu seny,
                                               ermita del delit ja consagrat,
                                               heràldica de lluita i de quimera!
                                               Casal de l’esperit, fogall de casa,
                                               muntanya dels meus ulls i dels meus peus,
                                               merlets tallats per l’ala i per l’espasa,
                                               merlets, muntanya i horitzons tan meus.
                                               Oh, si pogués refer-te jo tothora,
                                               construint-me en castell de pedra i vol;
                                               terreny i alçat alhora,
                                               paraula i vida al sol,
                                               home dels homes i, de Déu, fidel;
                                               ala i rocam en feina redemptora;
                                               fita pels caminants, resposta al cel.

              (Plena llum. Tothom en escena)

 PAU BRÒQUIL                     Balsareny va fent camí.
                                               Hi ha entitats centenàries, com el Centre Instructiu;
                                               amb més de seixanta anys, com els Pastorets,
                                               amb cinquanta anys, com els Escoltes,
                                               la Coral Sant Esteve,
                                               i aviat l’Handbol...
                                               Portem més de mil anys,
                                               i reeixirem!

CORAL                                  Més de mil per Catalunya,
                                               més de mil per Balsareny!
                                               Que els dos mil puguem cantar-los
                                               en la llengua que parlem.

                                               Més de mil per Catalunya,
                                               més de mil per Balsareny!
                                               En una pàtria ben lliure
                                               i en pau amb tota la gent.

                                               Més de mil per Catalunya,
                                               més de mil per Balsareny!
                                               Lliures pactes d’homes lliures
                                               marquin límits, fixin drets.

                                               Més de mil per Catalunya,
                                               més de mil per Balsareny!
                                               En un món sense misèria,
                                               guerres, fam ni sofriment.

                                               Més de mil per Catalunya,
                                               més de mil per Balsareny!
                                               On la germanor dels pobles
                                               sigui norma i sigui llei.

                                               Més de mil per Catalunya,
                                               més de mil per Balsareny!
                                               El llegat dels nostres avis
                                               transferim-lo millor als néts.

                                               Més de mil per Catalunya,
                                               més de mil per Balsareny!
                                               L’avenir a tothom infongui
                                               pau i joia, amor i seny.


                                               FI

 Balsareny, desembre 1989. Revisat, abril 2011

La primera versió d'aquesta obra va ser publicada el 1989 pel Cercle Cultural de Balsareny i l’Ajuntament de Balsareny a la col·lecció “Pau Bròquil”, número 4, amb il·lustracions de Francesc Haro. La versió completa es va estrenar a la sala Sindicat de Balsareny l’octubre de 1990, a càrrec de la Coral Sant Esteve, dirigida per Joan Bajona, i els Pastorets de Sant Esteve, dirigits per Jordi Payerols, amb música de Francesc Vila i arranjaments de Ramon Estrada. També se’n va fer un enregistrament discogràfic de la part cantada i musicada, amb alguns fragments recitats. Anys després se’n va fer una representació abreujada al teatre de la Colònia Soldevila de Balsareny, i una de més abreujada encara a l’església parroquial de Balsareny. Per a l’abril de 2013 és prevista una representació íntegra de la versió revisada, a càrrec de la Coral Sant Esteve i dels Pastorets de Balsareny.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El vostre comentari és pendent de moderació. Cal signar-lo amb nom i cognoms. Gràcies.