Cap de Súnion (Àtica)

Cap de Súnion (Àtica)
Súnion! T'evocaré de lluny amb un crit d'alegria, / tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent

divendres, 3 de juny de 2011

Guilhèm de Peitieu - Farai un vers pos mi sonelh

Guilhèm de Peitieu
(1071-1126)
(Guillem IX d’Aquitània,
VII comte de Poitiers)
Farai un vers pos mi sonelh

Farai un vers, pos mi sonelh,
e·m vauc e m'estauc al solelh;
donnas i a de mal conselh,
      e sai dir cals:
cellas c'amor de chevaler
      tornon a mals.

Donna no fai pechat mortau
que ama cheavaler leau:
mas s'ama monge o clergau,
      non a raizo:
per dreg la deuria hom cremar
      ab un tezo.

En Alvernhe, part Lemozi,
m'en anei totz sols a tapi;
trobei la moiller d'en Guari
      e d'en Bernart;
saluderon mi simplamentz,
      per Saint Launart.

La una·m diz en son lati:
«O, Deus vos salf, don peleri;
mout mi senblatz de bel aizi,
      mon escient;
mas trop vezem anar pel mon
      de folla gent.»

Ar auzires c'ai respondut;
anc no li diz ni bat ni but,
ni fer ni fust no ai mentagut,
      mais sol aitan:
«Babariol, babariol,
      babarian.»

«Sor», diz n'Agnes a n'Ermessen,
«trobat avem q'anam queren!»:
«Sor, per amor Deu, l'alberguem,
      que ben es mutz,
e ja per lui nostre conselh
      non er sabutz.»

La una·m pres sotz son mantel
e mes m'en sa cambra, el fornel;
sapchatz qu'a mi fo bon e bel,
      e·l focs fo bos,
et eu calfei me volenter
      als gros carbos.

A manjar mi deron capos,
e sapchatz aig i mais de dos;
e no·i ac cog ni cogastros,
      ma sol nos tres;
e·l pans fo blancs e·l vins fo bos
      e·l pebr'espes.

«Sor, si aqest hom es ginhos
e laissa lo parlar per nos,
nos aportem nostre gat ros
      de mantenent,
qe·l fara parlar az estros,
      si de re·nz ment.»

N'Agnes anet per l'enoios:
e fo granz et ag loncz guinhos;
e eu, can lo vi entre nos,
      aig n'espavent,
qu’a pauc no·n perdei la valor
      e l'ardiment.

Quan agrem begut e manjat,
e·m despoillei per lor grat;
detras m'aporteron lo chat
      mal e felon:
la una·l tira del costat
      tro al talon.

Per la coa de mantenen
tira·l gat, el escoisen:
plajas mi feron mais de cen
      aquella vetz,
mas eu no·m mogra ges enguers
      qui m'ausizetz.

«Sor», diz n'Agnes a n'Ermessen,
«mutz es, que ben es conoissen.»
«Sor, del bainh nos apareillem
      e del sojorn.»
Ueit jorn ez ancar mais estei
      az aqel torn.

Tant las fotei com auziretz:
cent e quatre-vintz et ueit vetz,
que a pauc no·i rompei mos corretz
      e mos arnes;
e no·us puesc dir lo malavegz,
      tan gran m'en pres.

Monet, tu m'iras al mati,
mo vers porteras el borssi,
dreg a la molher d'en Guari
      e d'en Bernat:
e diguas lor que per m'amor
      aucizo·l cat!

Us faré un vers, tinc son a frec

Us faré un vers, tinc son a frec,
camino un xic, al sol m’ajec.
Hi ha dames de seny temorenc.
      Sabeu qui són?
Les qui d’amor de cavaller
      diuen afront.

Dama poc ha pecat mortal
que estima un cavaller lleial;
estimar clergue sí que és mal.
      Té gran raó
si algú crema isardament

      amb un tió.

A Alvèrnia, ran Llemosí
anava sol com pelegrí.
Topo la dona d’En Guari
      i d’En Bernart.
Em fan salut, pel bon patró

      sant Lleonard.

L'una que em diu amb veu galant:
“Que Déu us guardi, vianant!
Sembleu persona benanant
      de bon regent.
Massa veiem com va pel món

     la folla gent.”

Ara sabeu el so que els fiu:
No contestí ni Pau ni piu,
no esmentí flames ni caliu,
      sols aquest cant:
“Babariol, babariol,
      babarian.”

N’Agnès avisa N’Ermessèn:
“Heus ací aquell que estem volent.
Bona germana, qui no el pren?
      Sembla ben mut;
si l’alberguem, el nostre afany
      poc és sabut.”

Amb son mantell em tapa un poc
i em porta vora d’un bon foc,
dins de sa cambra, que és bon lloc.
      Més d’un buscall
em dóna escalf de voluptat
      en llur fogall.

Per menjar em feren mant capó,
més de dos foren, Déu n’hi do.
No hi hagué coc ni marmitó,
      només tots tres.
El pa era blanc, el vi, dolçor,
      el pebre, espès.

“N’Agnès, potser és home dubtós.
Per descobrir si és enganyós,
portem-li en nostre gatet ros
      ben prestament.
Veuràs que el fa parlar sobtós
      si de cert ment.”

N’Agnès que cerca l’odiós:
de grans bigotis, grandiós;
així que el viu, haguí paors
      i patiment.
Per poc no perdo la valor
      i l’ardiment.

En havent begut i menjat
em despullí ben de llur grat.
Darrera em posen aquell gat
      galifardeu.
L’una l’arria del costat
      fins sobre el peu.

Tiren la cua del dolent
que m’esgarrinya iradament.
De nafres foren més de cent
      tot d’un seguit;
jo no em moguí pas, baldament
      em creguí occit.

I fa una dona a l’altra, amén:
“És mut, això em dóna entenent.
Banyem-lo prest, fem-lo content,
      dem-li delit.”
Més de vuit dies restí allí
      molt ben servit.

Amb cent vuitanta-vuit assalts
de cavaller sense rivals
me les vaig fotre, pro certs mals
      elles m’han mes.
I encar si perdo el corretjam
      i el bon arnès.

Monet, porta’ls demà al matí
aquest vers meu de bon sentir,
dret a la dona d’En Guarí
      i d’En Bernat,
i digue’ls que pel meu amor
      matin el gat!


(Versió d’Alfred Badia. Poesia trobadoresca, MOLU, 14, Ed. 62 i “la Caixa”, Barcelona 1982)

http://marcusegea.blogspot.com/2010/09/guillem-de-peitieu.html  Marc Egea (viola i veu): Babariol

Haré un verso, pues me adormezco

Haré un verso, pues me adormezco, me paseo y me echo al sol. Hay damas de mala intención, y sé decir cuáles: aquellas que llevan a mal el amor de caballeros.

No comete pecado mortal la dama que ama a leal caballero; pero yerra si ama a monje o a clérigo. La tal, con justicia debería ser quemada con un tizón.

En Alvernia, más allá del Lemosín, me fui solo, con esclavina: me encontré con la mujer de Garí y con la de Bernart. Me saludaron llanamente por San Leonardo.

La una me dijo en su latín: «Dios os guarde, señor peregrino; me parecéis de muy buena condición, por lo que veo; pero demasiado vemos andar por el mundo gente necia.»

Ahora oiréis lo que contesté; no le dije ni fa ni fu, ni menté hierro ni madera, sino tan sólo: «Babariol, babariol, babarián.»

«Hermana -dijo Agnés a Ermessén-, hemos hallado lo que vamos buscando.» «Hermana, por el amor de Dios, alberguémoslo, que es completamente mudo, y nuestro propósito nunca será divulgado por él.»

La una me tomó bajo su manto y me llevó a su cámara, junto al hogar. Sabed que ello me fue agradable y bonito, y el fuego era bueno; y me calenté gustosamente junto a los gruesos leños.

Para comer me dieron capones, y sabed que hubo más de dos. No había cocinero ni pinche, sino nosotros tres solos. El pan fue blanco; el vino fue bueno, y la pimienta, abundante.

«Hermana, por si este hombre es un marrullero y deja de hablar por nosotras, traigamos en seguida nuestro gato rubio, que lo hará hablar al momento, si en algo nos engaña.»

Agnés fue en busca del odioso, que era grande y con largos bigotes. Y yo, cuando lo vi entre nosotros, tuve miedo, y por poco pierdo el vigor y el denuedo.

Cuando hubimos bebido y comido, me desnudé a su voluntad. Me colocaron detrás el gato malvado y pérfido; una de ellas me lo arrastró desde el costillaje hasta los talones.

Súbitamente estira la cola al gato, y él araña. Aquella vez me hicieron más de cien heridas; pero yo no me hubiera movido aunque alguien me hubiese matado.

«Hermana -dijo Agnés a Ermessén-, se ve perfectamente que es mudo.» «Hermana, preparémonos para el baño y para el goce.» Estuve ocho días, y aún mas, en aquel ambiente.

Las follé tanto como vais a oír: ciento ochenta y ocho veces, que por poco rompo mi correaje y mi arnés; y no os puedo decir la gran enfermedad que cogí.

Monet, por la mañana y de mi parte, llevando mi verso en el zurrón, irás directamente a la mujer de Garí y a la de Bernart, y diles que, por mi amor, maten el gato.

(Traducció de Martí de Riquer, Los Trovadores)


Un poema haré, pues tengo sueño

Un poema haré, pues tengo sueño
y en el camino al sol descansaré.
Hay damas con malas ideas,
      y os diré cuales:
las que el amor de un caballero
      tienen a menos.

No comete un grave pecado
la que ama a un leal caballero;
mas si ama a un monje o a un clérigo
      no tiene juicio:
en razón quemarla debieran
      con un tizón.

Por Alvernia, junto a Limoges,
viajaba solo, con muceta:
vi a la mujer de Garín y a
      la de Bernardo;
saludáronme escuetamente
      por san Leonardo.

Díjome la una en su latín:
“Dios os guarde, buen peregrino!
De buen linaje parecéis
     vos, a fe mía;
pues vemos mucho en los caminos
     a gente necia”.

Oíd ahora lo que respondí:
no le dije ni fu ni fa
ni hierro o madera nombré
      tan sólo dije:
“babariol, babariol,
      babarián”.

Dijo Inés a Ermesinda: “¡Hermana,
encontramos lo que queríamos!
Por amor de Dios, hospedémoslo,
      talmente es mudo
y por él nunca nuestra idea
      podrán saberla”.

Bajo su capa me metió una,
me llevó a su cuarto, a la lumbre;
sabed que me hallé muy a gusto:
      bueno era el fuego,
y con placer me calenté
      con gruesos leños.

De comer me dieron capones,
sabed que pillé más de dos.
No había cocinero ni pinche,
      sólo los tres;
había pan blanco, buen vino
      y mucha pimienta.

“Hermana, por si este hombre finge,
y no quiere hablar con nosotras,
traigamos nuestro gato rubio
      ahora mismo;
que verás cómo él lo hace hablar,
      si es que nos miente”.

Inés fue a buscar al grimoso:
grande era y de largos bigotes.
Cuando yo lo vi entre nosotros,
      me asusté tanto
que a poco no pierdo el coraje
      y hasta el ardor.

Una vez bebido y comido,
me desnudé como querían;
detrás me pusieron al gato
      infiel y pérfido,
me lo arrastró una del costado
      a los talones.

Por el rabo lo cogió al gato,
le pegó un tirón, y arañó;
más de cien heridas me hicieron
      aquella vez,
mas yo no habría abierto la boca,
      ya me matasen.

Dijo Inés a Ermesinda: “Hermana,
no hay duda alguna de que es mudo;
dispongámonos a apareamos
      y a solazamos”.
Ocho días, y más, estuve
      en aquel horno.

Tanto las jodí como oiréis:
ciento ochenta y ocho veces, pues,
que a poco la polla se me cae
      en muchos trozos
y no os puedo decir el mal
      que me pegaron.

Monet, vete por la mañana,
lleva mi poema en el zurrón,
a las mujeres de Garín
      y de Bernardo:
diles que, en atención a mí,
      maten al gato.

(Trad. Miguel Ángel García Peinado, “De poesía y pornografía medievales”)


How the Count of Poitiers pretended to be mute

I rhymed this while I was asleep
and sunning out among the sheep:
By prejudice, some ladies keep
away from knights,
but gallant cavaliers to spurn
just isn't right!

Great mortal sin a lady does
if she won't give us knights her love.
To favor priests instead of us
is a mistake;
and monks?, I'd say we ought to burn
her at the stake.

When I was roving on the sly
once in Auvergne, as I passed by
I saw two well-appointed wives
survey the square.
In wide-eyed innocence one turned
and spoke me fair.

Her style was decorous and prim:
"Good pilgrim, God your soul redeem,
a worthy gentleman you seem,
but in this world
the wanderers, as we have learned,
are often fools."

How I answered you will hear—
no indiscretion, never fear,
or word that might offend the ear,
just this remark:
"Baboogaloo baboogaloo,
babar babark!"

To Eremesse said Agnes, "Sister,
we've discovered one at last!
For love of God, make him our guest.
The man is mute—
with him, no matter what we do,
it won't get out!"

One led; the other steered my arm
and shared her cape. They took me home
beside their hearth so I'd be warm.
The fire glowed;
I gladly stretched my legs and basked
before the coals.

They brought roast quail to eat, and we
applied ourselves to gluttony.
No servants, just a cozy three.
I liked it fine:
spice and white bread by the basket,
first rate wine.

"This man may be a clever trickster,
holding back on talking just to
fool us. Fetch the kitty, sister!
If he's not mute,
he'll soon be remonstrating briskly
with our cat."

That cat—I'm no enthusiast—
was huge and wore a big moustache.
The villain had me so abashed
and so surprised
I nearly lost my taste for risky
enterprise.

When we had finished with our feast
I doffed my clothes, at their request.
One sidled round me with the beast,
which didn't fail
to flail with rage, because she bore
it by the tail.

Right then from stem to stern she hauled
that vicious cat and made it maul
my hide while digging in its claws.
Though I'd be skinned
within an inch of life, I swore
I wouldn't flinch.

To Eremesse said Agnes, "Sis,
the man is mute for sure, so let's
get ready for our little rest
and take a bath."
Eight days I stayed with them, and more,
upon that hearth.

I humped them—why say "lots" of times?—
a clear one hundred ninety nine.
My gear below the waterline
would almost break.
You won't believe what all is sore
and how I ache.

No, you'd not believe what all is sore
and how I ache.

(Translation: Leonard Cottrell, 2001)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El vostre comentari és pendent de moderació. Cal signar-lo amb nom i cognoms. Gràcies.